top of page

ביגוד ימי לאנשי ים

מוכנים להפלגות חורף.. מתנות לאנשי ים | ביגוד שיט | ביגוד ימי | מתנות לסקיפר | ביגוד שייט | ביגוד לסקיפר | מתנות לשייטים | תיק אטום להפלגות | מעיל רוח עמיד למים | נעלי שיט | מגפיים להפלגות | מגפי שייט | נעלי סיפון | כפפות לסקיפר | כפפות שיט | כפפות לשייט |כפפות להפלגה










bottom of page